Nelostie E75

SAAVUTETTAVUUS JA PENDELÖINTI

Tuukka Petäjän Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoululle laatimassa pro gradu -tutkielmassa on selvitetty tieyhteyden parantamisesta aiheutuvaa saavutettavuusmuutosta pendelöinnin määrään.

Tutkimuksessa havaittiin, että 1 % parantuminen kuntaparin välisessä saavutettavuudessa lisää pendelöintiä 2,3 %. Lisääntyneellä pendelöinnillä voi olla vaikutuksia alueen elinkeinoelämälle.

Tarkastelujen perusteella on arvioitavissa, että 5 % lyhyempi matka-aika välillä Jyväskylä-Äänekoski (eli Nelostien keskeisellä kehittämisjaksolla) lisäisi pendelöijien määrää noin 200:lla vuorokaudessa.