Nelostie E75

NELOSTIE - Valtakunnan selkäranka

 
Nelostie E75 ry on valtatien 4 edunvalvontayhdistys, jonka tarkoituksena on

  • Nelostien kehittäminen ja sen aseman vahvistaminen valtakunnan tärkeimpänä ja kansainvälisesti merkittävimpänä kuljetus- ja liikenneväylänä etelästä pohjoiseen
  • liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden sekä tienvarsipalvelujen edistäminen
  • Nelostien ympäristön ja tiemaiseman parantaminen ottaen huomioon kestävän kehityksen periaatteen ja tienvarren asukkaiden ja tienkäyttäjien ympäristötietoisuuden lisääminen
  • matkailu- ja elinkeinoelämän yleisten edellytysten kehittäminen ja virikkeellisten matkustuskokemusten edistäminen
  • paikalliskulttuurin arvostuksen lisääminen ja nelostieperinteen vaaliminen