Nelostie E75

 

ALUETALOUDELLINEN SELVITYS VALTATIEN 4 MERKITTÄVÄN KEHITTÄMISEN

VAIKUTUKSISTA VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ-OULU-KEMI

 

Nelostie E 75 ry on teettänyt Strafica Oy:llä ja Kaupunkitutkimus TA Oy:llä selvityksen valtatien 4 merkittävän kehittämisen alueellisista ja liikenteellisistä vaikutuksista yhteysvälillä Jyväskylä-Oulu-Kemi. Työssä on tarkasteltu erityisesti, mitä vaikutuksia tieyhteyden kehittämisellä olisi elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja aluetalouteen laajemminkin.

Laadittu aluetaloudellinen arviointi perustuu matka-aikojen lyhenemisestä aiheutuvan saavutettavuusmuutoksen (matka-aikasäästöjen) muuttamiseen elinkeinoelämän toimialojen kustannussäästöiksi ja tuotannon tehostumiseksi. Saavutettavuutta voidaan arvioida suoralla matka-aikamuutoksella, mutta lisäksi myös matka-ajan luotettavuudella (ruuhkautumisen vähenemisellä) on suuri merkitys tietyille toimialoille. Analyysi on tehty seutukunnittain ja toimialoittain.