Nelostie E75

ELINKEINOELÄMÄN KULJETUKSET TIEVERKOLLA - volyymi ja arvoanalyysi -

WSP:n laatima selvitys korostaa Nelostien merkitystä maamme elinkeinoelämän tärkeimpänä tienä. Tien asema on tärkeä erityisesti kuljetusten arvolla mitattuna.

Selvitys on ladattavissa Internet-osoitteesta https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/liikenne-ja-infra/elinkeinoelaman-kuljetukset-tieverkolla_volyymi--ja-arvoanalyysi_wsp-finland.pdf

 

ALUETALOUDELLINEN SELVITYS VALTATIEN 4 MERKITTÄVÄN KEHITTÄMISEN

VAIKUTUKSISTA VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ-OULU-KEMI

 

Nelostie E 75 ry on teettänyt Strafica Oy:llä ja Kaupunkitutkimus TA Oy:llä selvityksen valtatien 4 merkittävän kehittämisen alueellisista ja liikenteellisistä vaikutuksista yhteysvälillä Jyväskylä-Oulu-Kemi. Työssä on tarkasteltu erityisesti, mitä vaikutuksia tieyhteyden kehittämisellä olisi elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja aluetalouteen laajemminkin.

Laadittu aluetaloudellinen arviointi perustuu matka-aikojen lyhenemisestä aiheutuvan saavutettavuusmuutoksen (matka-aikasäästöjen) muuttamiseen elinkeinoelämän toimialojen kustannussäästöiksi ja tuotannon tehostumiseksi. Saavutettavuutta voidaan arvioida suoralla matka-aikamuutoksella, mutta lisäksi myös matka-ajan luotettavuudella (ruuhkautumisen vähenemisellä) on suuri merkitys tietyille toimialoille. Analyysi on tehty seutukunnittain ja toimialoittain.